Pozovite nas: 060 6055 855 office@menar.rs

Menar Akademija poseduje jedinstveni i veoma efikasan metod mentalne aritmetike.

  • Program je fleksibilno i pažljivo osmišljen uzimajući u obzir individualne potrebe svakog deteta. Učenje se praktikuje u malim grupama (6-12 polaznika), kroz zabavne aktivnosti, različite igre i takmičenja, pri čemu je najvažnija opuštajuća i kreativna atmosfera i pozitivni emocionalni odnosi.
  • Pored osnovnog fonda koji obuhvata 12 časova mesečno, svakom detetu se pruža onoliko koliko mu je stvarno potrebno. Tako je dopunska i dodatna nastava dostupna svima kojima je to neophodno, jer je naš cilj da svako dete dostigne svoj maksimalni potencijal. Na taj način deci omugućavamo nastavni fond i do 20 časova mesečno, koji se ne naplaćuje dodatno.
  • Jedinstvenost i superiornost našeg programa ogleda se i u primeni inovativnih tehnologija. Upotrebom savremene web platforme, pruža se efikasna podrška kućnom radu i omogućava stalna komunikacija između nastavnika i učenika. Na taj način naši učenici na web platformi mogu elektronski rešavati domaće zadatke, uvežbavati stečena znanja putem on-line igara ili se takmičiti sa drugim polaznicima naših škola širom sveta.
  • Kognitivni efekti postignuti učenjem našeg programa ne gube se po završetku školovanja, već postaju trajne sposobnosti i veštine koje deca poseduju tokom čitavog svog života.

Leave a Reply