Pozovite nas: 060 6055 855 office@menar.rs

Da bi pravilno predstavili sve prednosti našeg programa, neophodno je prvo da razumemo kako mozak funkcioniše. Osnovni zadatak mozga je da prikuplja i obrađuje informacije, a potom da daje odgovore slanjem određenih uputstva našem telu. Mozak se sastoji od dve polovine – leve i desne hemisfere. Svaka hemisfera kontrolišu „suprotnu“ stranu našeg tela, tako da je desna hemisfera zadužena za našu levu stranu i obrađuje ono što vidimo u našem levom oku, dok leva hemisfera kontroliše desnu stranu i obrađuje vid desnog oka. Obe hemisfere su naizgled slične, ali su razlike prisutne u njihovim funkcijama.

 

Teoriju o moždanim funkcijama otkrio je neurolog Rodžer Speri koji je za to otkriće dobio Nobelovu nagradu. Speri je posmatrao moždanu aktivnost pacijenta kod kog su hirurškim putem odstranjeni mostovi između desne i leve hemisfere. Posmatranjem je uočio da ako slike i reči stižu sa leve strane, pacijent ne može da ih objasni i preduzme konkretnu aktivnost jer nedostaju veze između dva funkcionalno ražličita dela mozga. Ovim je dokazano da leva i desna hemisfera imaju određene funkcije, ali takođe i da se one međusobno dopunjuju.

 

Dakle sa sigurnošću možemo tvrditi da naš govor kontroliše leva polovina mozga, dok je za vizuelno i prostorno prepoznavanje zadužena desna polovina. Međutim obe hemisfere rade zajedno sarađujući pri najznačajnijim moždanim operacijama kao što je rasuđivanje.