Pozovite nas: 060 6055 855 office@menar.rs

Tehnike pamćenja se baziraju na pravljenju asocijacija za konkretne i apstraktne pojmove, i mogućnost učenika da bilo koji pojam predstavi kroz sliku ili zvuk. To čini bazu za svaku tehniku pamćenja kojima bismo se bavili, samim tim prvobitno radimo na širenju moždanih kapaciteta svakog učenika i na podsticanju kreativnog, openminded, razmišljanja kroz brainstorming i pravljenje ličnih asocijacija. U ovom periodu je od izuzetne važnosti učenika/cu naučiti da bude samostalan/na pri pravljenju asocijacija i ne nametati im svoje asocijacije. Samim tim tokom celog programa podstičemo samostalnost.

I stariji i mlađi polaznici usvajaju tehnike za pamćenje definicija, nabrajanja, imena, godina, nizova, uopšte svih podataka koji stvaraju izazov našem mozgu za memorisanje. Sa starijim mališanima radimo na njihovom gradivu za školu, pomažući im da zapamte definicije i čitave lekcije na efikasan i jednostavan način, dok kod mlađih polaznika razvijamo ove sposobnosti na prilagođenim tekstovima, ponovo stvarajući neophodnu bazu za dalje usavršavanje.

Psihologija i razvijanje strategija za pravilan psihološki razvoj deteta

Strategije iz oblasti psihologije koje se mogu primeniti na bilo koju životnu situaciju. Predstavlja sistem razmišljanja koji bi trebalo da se usvoji zarad uspešnijeg, zdravijeg i samostalnijeg načina razmišljanja što kod dece, što kod odraslih.

Korišćenjem određenih tehnika iz oblasti psihologije pomažemo detetu da usvoji zdrav način razmišljanja o svakoj životnoj situaciji koja može predstavljati neku vrstu poteškoće ili problema. Učimo dete da bude sigurno, da nema tremu ili strah od javnog izlaganja, da razmišlja o rešenju umesto o problemu, razvijamo kreativne potencijale i gajimo jednu zdravu unutrašnju ekologiju koja se kasnije prenosi na percepiranje sveta na rasterećen, siguran i ka uspehu okrenut način, kao i razvijanje poštovanja i brige o ljudima u njegovom/njenom okruženju.

Nakon psiholoških radionica dete je samostalno, sigurno, bez treme i uzdržavanja ume da komunicira što sa vršnjacima, što sa roditeljima, ume da izrazi svoje potrebe i želje, zna šta želi i kako da napravi plan, okrenuto je ka rešenju i gaji zdrave navike.

By NO Comment December 10, 2016

Leave a Reply